Lateset News

KÖYÜMÜZ İBRAHİMŞEYH

KÖYÜMÜZ İBRAHİMŞEYH :

Çal Dağı eteğine kurulmuş olan, henüz tarihi kesin olarak bilinmeyen ve kaynak teşkil edecek bir belgeye sahip olmayan köyümüz İBRAHİMŞEYH, adını köyün güzlesi olan Çal’daki evliyada yatan İbrahim’den aldığı söylenmektedir. İbrahimşeyh, askerleri ile birlikte şehit olduğu yere gömülmüştür. Mezarın olduğu yer Çal Evliyası olarak bilinmiş olup korunarak günümüze kadar gelmiş ve çevre halkı tarafından saygınlık kazanmıştır. Burası Evliya Tepesi olarak 1656 m. rakımla çevrenin en yüksek yeridir. Burada bulunan İbrahim’in mezarının Nebi (Nebişeyh) ve Hasan (Hasanşeyh)’ın mezarları ile aynı doğrultuda (paralel) bulunması da dikkat çeken bir özelliktir. Anadolu’da “Horasan Erenleri” olarak anılan ve akıncı gazi dervişlerden biri olan İbrahim’in de Horasan’dan geldiği, şeyhinin Hoca Ahmet YESEVİ olduğu, şeyhliğinin de buradan geldiği bilinmektedir.

Belli bir tarihe ve belgeye sahip olunmamakla birlikte, ağızdan ağıza aktarımlara ve büyüklerimizden dinlediklerimize göre, 1940’lara kadar İbrahimşah Kariyesi (Köyü), halk arasında İbrahimşıh olarak bilinen köyümüzün ilk kuruluş yerinin, günümüzdeki yerinin güney doğusunda 1,5 km uzaklıkta “Eskiköy veya Belen” (Yenipınar mevkii) olarak bilinen yer olduğu, İbrahimşeyh ile birlikte gelenlerden veya o bölgede yerleşenlerden üç hane olarak kurulduğu, bu hanelerden birinin günümüzde “DEMİR” soyadını taşıyan Hasangil, diğer ikisinin de “ŞAHİN” soyadını taşıyan Ali Efendigil olduğu söylenmiştir. Buraya yerleşenler, su sıkıntısından dolayı yerlerini değiştirmek zorunda kalınca bir çobanın su bulduğu, o zaman bir orman içi olan günümüzdeki yerleşim yerine taşınmışlardır. Daha sonraki zamanlarda başka yerleşim yerlerinden gelen ailelerle nüfus artmış ve köy büyümüştür. İdari olarak, Reşadiye’nin 1906 yılında ilçe olup Mesudiye’den ayrılmasına kadar Hamidiye (Mesudiye) kazasına bağlıdır.

Günümüzde Reşadiye’nin güzel, şirin ve tüzel kişiliğe sahip bir köyü olarak varlığını sürdürmektedir. Havası, suyu, konumu ile yaşanabilir bir yer olan köyümüzde; kanalizasyon, şebekeli su, elektrik, sabit hatlı telefon mevcuttur. İl’e, İlçe’ye ve çevre köylere her zaman ulaşım imkanına sahiptir.