Köyümüz Hakkında
Köyümüz Hakkında
İbrahimşeyh
İbrahimşeyh
Tarihçe
Belgesel Niteliğindeki Videolar

İbrahimşeyh, Tokat ilinin Reşadiye ilçesine bağlı bir köydür.
    
Reşadiye İlçe Merkezinin kuzey doğusunda , 16 km uzaklıkta , 2000 yılı Nüfus sayımına göre 76 haneli, 167 nüfuslu, Çal dağı eteğine kurulmuş bir köydür.

    
Tarihçesi kesin olarak bilinmeyen köy, adını köyün güzlesi olan Çal'daki tarihi mezarlıkta bulunan İbrahim Şeyh'ten alır. Evliya tepesi olarak bilinen bu tepe Çevrenin en yüksek yeridir. 1656 metre rakıma sahiptir. İbrahim'in mezarının Nebi ( Nebişeyh ) ve Hasan ( Hasanşeyh ) 'in mezarıyla aynı hıza da (paralel) bulunması dikkat çeken bir özelliktir.

    Nebi, Hasan, Cimşadi (Cimi Tekke), Şeyh Yakup gibi Alperen olan İbrahim'de Anadolu’nun Türkleşmesi zamanında Sultan Alparslan’ın oğlu Melik Şah'ın uç beyi olarak görev yapan bir komutandır.
      
Horasan'dan geldikleri söylenen ancak ne zaman geldikleri bilinmeyen Anadolu'da "Horasan Erenleri" diye anılan bu akıncı gazi ve mutasavvıfların seyhi Horasanlı Ahmet Yesevi'dir. İbrahim’in Şeyh’liğinin de Buradan geldiği düşünülmektedir.

      
İbrahim komutasındaki askerleriyle birlikte düşmanlarıyla çarpışırken şehit olmuş ve şehit olduğu yere gömülmüştür. İbrahim’le birlikte gelenlerin kurmuş olabileceği bu köyde İbrahimşeyh adını almıştır. Köyün ilk kuruluş yerinin su andaki yerinin güneydoğusunda 1,5 km uzaklıkta "Belen" veya "Eski köy" olarak bilinen yer olduğu söylenmektedir.